Redacția

 

Redactor-șef: Dr. Anda-Lucia Spânu (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)
Secretar de redacție: Dr. Maria Crîngaci Țiplic (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)


Colegiul de redacție

Dr. Vasile Ciobanu (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)

Dr. Sigrid Haldenwang (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)

Dr. Ilie Moise (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)

Dr. Zeno-Karl Pinter (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)

Prof. Univ. Dr. Ion Dur (Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)

Conf. Univ. Dr. Didi Ionel Cenușer (Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)

Prof. Univ. Dr. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), CS III (Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”, București)

Colegiul științific

Acad. Paul Niedermaier (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)

Dr. Florian Kührer-Wielach (Institut für deutsche Kultur und Geschichte  Südosteuropas – Ludwig Maximilians-Universität München)

Univ. Prof. Dr. Martin Scheutz (Institut für Geschichte, Geschichte der Neuzeit / Institut für österrichische Geschichtsforschung – Universität Wien)

Ph.D., DHC Michael Stevens (Department of Psychology, Illinois State University)


 

 

Academia Română
Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
550024, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro