Recenzarea manuscriselor

 

Toate manuscrisele primite în format electronic la redacție vor fi citite.

Toate articolele, studiile sau comunicările ce corespund normelor științifice ale domeniilor umaniste, deontologiei profesionale și profilului revistei vor fi supuse evaluării unor specialiști în sistem de recenzare „dublu orb” (double blind review). Sunt avute în vedere, în principal, importanța și actualitatea articolului, originalitatea și noutatea topicului, nivelul științific, calitatea exprimării.

Celelalte categorii de texte – recenzii, prezentări de cărți și reviste, aniversări, in memoriam ș.a. – vor fi recenzate doar dacă redacția consideră necesar.

Redacția decide în privința fiecărei lucrări pe baza recomandărilor recenzorilor care pot lua una dintre următoarele hotărâri: lucrarea este acceptată în forma propusă; lucrarea trebuie revizuită de către autor, după care se  ia o decizie finală; lucrarea este respinsă în forma dată, cu lămuriri pentru autor pentru o eventuală rescriere; lucrarea este respinsă definitiv, deoarece nu se încadrează în criteriile impuse de revistă. În cazul în care cei doi recenzenți externi au opinii diferite, se apelează la un al treilea.

O dată cu acceptarea manuscrisului pentru publicare, redacția anunță autorul ce tom al Anuarului va include materialul respectiv.

 

Academia Română
Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
550024, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro