Standarde etice ale publicării

 

Redacția și colegiul editorial fac toate eforturile pentru ca revista să îndeplinească toate criteriile de etică și standarde profesionale.

Originalitate. Nu sunt acceptate decât materiale originalitate, nepublicate anterior. Prin trimiterea unui text redacției, autorii acceptă toate normele etice și de redactare ale revistei. Sunt respinse toate textele suspecte de plagiat sau acelea care încalcă regulile deontologice sau prevederile legale.

Discriminarea, de niciun fel, nu este permisă. Manuscrisele sunt evaluate exclusiv pentru conținutul lor, fără a se ține seama de naționalitatea, etnia, sexul, religia, orientarea sexuală, sau apartenența politică a autorului/autorilor.

Confidențialitatea este asigurată de-a lungul derulării procesului de blind peer review. Redacția nu dezvăluie recenzorilor detaliile privind autorii manuscriselor recenzate. Recenzorii nu dezvăluie detalii privind materialele evaluate și nu folosesc în scop personal informații conținute de acestea.

Copyright. Publicarea în Anuar obligă autorii să obțină drepturile pentru ilustrațiile folosite în textul lor. De asemenea, acceptă ca redacția să folosească parțial sau integral materialul, în condițiile specificate explicit.