DOMENII ȘI SCOPURI

 

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei Române este o publicație academică care apare din anul 1994, când s-a luat hotărârea de a valorifica cercetările privind istoria și cultura populației românești și germane, în special din spațiul transilvan. Studiile − semnate de cercetători ai institutului sibian, dar și din alte instituții universitare, de cultură sau cercetare din România și din alte țări − publicate de-a lungul anilor, au abordat teme din domeniile istorie, arheologie, sociologie, istorie literară, lingvistică, literatură, cultură, artă, etnologie, recenzii și note de lectură.

Revista acceptă numai articole originale, în limbile română, engleză, franceză și germană, toate recenzate de doi specialiști interni sau externi înainte de a fi publicate.