Comenzi și abonamente

 

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România; tel.: +4021‑318 81 06, +4021‑318 81 46;
tel./fax: +4021‑318 24 44; e-mail: edacad@ear.ro

 

 

Academia Română
Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
550024, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro