Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu

ISSN 1223–1088
Editura Academiei Române


Sediul redacției

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Bd. Victoriei nr. 40, RO 550024; Tel: 0269-212604; Fax: 0269-216605;   
e-mail: anuarsibiu@yahoo.com


Redactor șef

Anda-Lucia Spânu

Secretar de redacție

Maria Crîngaci Țiplic


Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei Române este o publicație academică care apare din anul 1994, când s-a luat hotărârea de a valorifica cercetările privind istoria și cultura populației românești și germane, în special din spațiul transilvan. Studiile − semnate de cercetători ai institutului sibian, dar și din alte instituții universitare, de cultură sau cercetare din România și din alte țări − publicate de-a lungul anilor, au abordat teme din domeniile istorie, arheologie, sociologie, istorie literară, lingvistică, literatură, cultură, artă, etnologie, recenzii și note de lectură.

Revista acceptă numai articole originale, în limbile română, engleză, franceză și germană, toate recenzate de doi specialiști interni sau externi înainte de a fi publicate.


Indexare în baze de date internaționale

CEEOL ERIH PLUS INDEX COPERNICUS