Norme de redactare a manuscriselor pentru
Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu

 

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu este acreditat de către Consiliul Național al Cercetării Științifice pentru a publica – în limba română sau în orice altă limbă de circulație internațională – articole, studii și note de lectură din domeniile „Istoria artelor și arhitectură. Studii culturale. Memorie culturală și patrimoniu. Patrimoniu cultural”.

Comitetul de redacție își rezervă dreptul de a respinge materialele lipsite de valoare științifică și poate să solicite autorilor revizuirea textelor pentru a corespunde exigențelor profesionale specifice revistei. De asemenea, redacția nu acceptă articole care au mai fost publicate în alte reviste sau volume.

Manuscrisele vor fi predate redacției atât imprimate, cât și în variantă electronică, în fișiere salvate în format „*.doc” sau „*.rtf”. În ambele variante, textele trebuie să coincidă în totalitate. Manuscrisele și CD-urile predate la redacție nu se restituie autorilor.

Textele manuscriselor vor fi redactate pe pagini A4, cu margini de 2,5 cm. Se vor folosi fonturi Times New Roman, de mărime 12, la un rând și jumătate, cu paragrafele de 1,5 cm. Notele vor fi dispuse la subsolul paginii (footnote), mărimea fonturilor – Times New Roman – fiind de 10. Vor fi luate în considerare manuscrise cu lungimi ce pot varia între 10 și 30 de pagini (inclusiv materialul ilustrativ).

Chiar dacă Redacția asigură corectarea gramaticală și stilistică a materialelor primite, recomandăm autorilor verificarea acestor aspecte înainte de expedierea lor.

Pe prima pagină a materialului trimis la redacție, separat, din cauza sistemului peer-review adoptat de revistă, trebuie să existe următoarele informații despre autor/autori, atât în limba română (sau cea de redactare a materialului) cât și în limba engleză: numele complet, titlul științific, profesia, instituția unde activează și funcția deținută, adresa acesteia, nr. de telefon și adresă de email.

Indiferent de limba în care sunt redactate (inclusiv engleză), manuscrisele vor fi însoțite atât de un rezumat în limba română cât și de un rezumat în limba engleză, de întindere care poate varia de la 150 la 300 de cuvinte. Tot în limba engleză se vor traduce titlul lucrării, și cuvintele cheie (minim 5, maxim 10) referitoare la subiectul lucrării.

Dacă sunt utilizate imagini, tabele sau alte elemente grafice, este necesară trimiterea acestora și în fișiere separate (în format „*.xls”, „*.tiff”, „*.jpeg”). Rezoluția minimă a imaginilor trebuie să fie 300 dpi. Redacția își rezervă dreptul de a interveni asupra materialului grafic. Manuscrisele însoțite de materiale grafice vor cuprinde o Listă a ilustrațiilor (tradusă integral în limba engleză), și referințe despre dispunerea și succesiunea acestora în text (sau la sfârșitul textului), precum și legende sau indicații despre ceea ce reprezintă respectivele ilustrații.

Pentru a face vizibilă revista și pe plan internațional, am adoptat un sistem bibliografic și de note tot mai des utilizat în revistele științifice, The Chicago Manual of Style despre care găsiți referințe la http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.

Redacția NU acceptă materiale de tip eseu, fără aparat critic.

Orice referință bibliografică, din text sau de la sistemul critic, care nu este în limbile română, engleză, franceză, italiană sau germană, va fi urmată, între paranteze drepte, de traducerea în limba în care este redactat articolul (română sau o limbă de circulație internațională). Referințele redactate cu caractere slave vor fi transliterate după normele utilizate de Academia Română.

Redacția

 

Academia Română
Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
550024, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro